เจอข้อความแบบนี้บนแบงค์ ร. 10 ให้เก็บไว้เลย ราคาสูงแน่

ธนาคารแห่งประเทศไทยชี้แจงกรณีธนบัตรแบบใหม่ที่ออกใช้ ตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย. 61 มีการพิมพ์โทษการปลอมหรือแปลงธนบัตรตามกฎหมายผิด เนื่องจากได้จัดทำตั้งแต่ปลายปี 2559 ก่อนจะมีการแก้กฎหมายเพิ่มโทษปรับ จาก 4 หมื่นบาท เป็น 4 แสนบาท เตรียมจัดพิมพ์แก้ล็อตใหม่ 28 ก.ค.61 นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า หลังจากได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดพิมพ์ธนบัตรแบบใหม่ (แบบ 17)  5 ชนิดราคา เพื่อใช้เป็นธนบัตรหมุนเวียนทั่วไป โดยธนบัตรชนิดราคา 20 บาท 50 บาท และ 100 บาท ได้เริ่มออกใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2561 ทั้งนี้ ธนบัตรทุกแบบที่ออกใช้ก่อนหน้านี้ยังสามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายโดยไม่มีการยกเลิกการใช้

สำหรับกระบวนการออกแบบและจัดพิมพ์ธนบัตรใหม่ต้องใช้เวลาเตรียมการล่วงหน้า ซึ่งกระบวนการจัดพิมพ์ธนบัตรแบบ 17 เริ่มตั้งแต่ปลายปี 2559 จึงปรากฏข้อความเตือนระบุโทษการปลอมหรือแปลงธนบัตรตามกฎหมายข้อความเดิมเช่นเดียวกับธนบัตรส่วนใหญ่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ต่อมามีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (พ.ศ. 2560) ซึ่งได้ปรับปรุงโทษสูงสุดของการปลอมหรือแปลงธนบัตรจาก สี่หมื่นบาทเป็นสี่แสนบาท ธปท. ขอเรียนว่าผู้ที่ปลอมหรือแปลงธนบัตรจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน

ในช่วงที่ผ่านมา ธปท. ได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อปรับแบบธนบัตรให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ออกมาใหม่ โดยธนบัตรทั้ง 5 ชนิดราคา (20 บาท 50 บาท 100 บาท 500 บาท และ 1000 บาท) ที่จะออกใช้ตั้งแต่วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป จะใช้ข้อความว่า “การปลอมหรือแปลงธนบัตรเป็นความผิด ต้องระวางโทษตามประมวลกฎหมายอาญา” แทนข้อความเดิมเพื่อให้สามารถรองรับการแก้ไขกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วย

ดูไว้ เจอข้อความแบบนี้บนแบงค์ ร. 10 ให้เก็บไว้เลย ราคาสูงแน่ – เลขชุดฟันธงเน้นๆ …

 

ขอบคุณข้อมูลจาก

pptvhd36.com

 

 

 

 

ใส่ความเห็น