เช็กให้ดี ! เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เอาไว้ แต่ไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเลย ระวังจะถูกหักค่าธรรมเนียมจนเงินหม

เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เอาไว้ แต่ไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเลย ระวังจะถูกหักค่าธรรมเนียมจนเงินหมดบัญชีโดยไม่รู้ตัว

 

ทำเอาประชาชนผู้มีบัญชีเงินฝากเกิดคำถามและข้อสงสัยไปตาม ๆ กัน เมื่อสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.การบริหารจัดการบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงิน ซึ่ง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว มีความสำคัญตรงที่ให้อำนาจกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลเงินฝากของประชาชนที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน 10 ปี ซึ่งไม่รวมถึงการได้รับดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน

อธิบายง่าย ๆ ก็คือ หากใครเปิดบัญชีออมทรัพย์ทิ้งไว้เฉย ๆ โดยไม่ได้ทำการทำธุรกรรมใด ๆ เกินกว่า 10 ปี เงินในบัญชีดังกล่าวจะถูกนำมาพักไว้ที่คลัง ก่อนจะแจ้งให้เจ้าของบัญชีหรือทายาทมารับคืนต่อไป ทั้งนี้ก็เพื่อให้การบริหารจัดการบัญชีเงินฝากของสถาบันการเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะที่ผ่านมาพบบัญชีเงินฝากที่ไม่เคลื่อนไหวแตะระดับหมื่นล้าน (อ่านข่าว คลัง เผย ปัจจุบันมีเงินฝากที่ไม่เคลื่อนไหวระดับหมื่นล้านบาท )

ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก

อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวยังเป็นเพียงแนวคิดอยู่เท่านั้น ทว่า…ถึงจะยังไม่ได้เสนอออกเป็นกฎหมาย แต่หลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบว่า จริง ๆ แล้วการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทิ้งไว้โดยไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร ต่อให้ยังไม่เกิน 10 ปี เราก็จะถูกเก็บค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชีนั้น ๆ ในทุก ๆ เดือน มารู้ตัวอีกทีเงินฝากก็อาจจะหมดบัญชีไปแล้วก็ได้ เพราะฉะนั้น มาดูกันดีกว่า ว่าปัจจุบันแต่ละธนาคารมีค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นจำนวนเท่าไหร่ และกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำอย่างไรบ้าง เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเสียค่ารักษาบัญชีเงินฝากแบบไม่ได้ตั้งใจ

 

สถาบันการเงิน

 
 
ระยะเวลาที่ไม่เคลื่อนไหว  
 
 
ยอดเงินคงเหลือต่ำกว่า             

 

          ค่ารักษาบัญชี          

ธนาคารกรุงเทพ

1 ปีขึ้นไป  2,000 บาท 50 บาท/เดือน

ธนาคารกรุงไทย

1 ปีขึ้นไป  2,000 บาท 50 บาท/เดือน

ธนาคารไทยพาณิชย์

1 ปีขึ้นไป  2,000 บาท 50 บาท/เดือน

ธนาคารกสิกรไทย

1 ปีขึ้นไป  2,000 บาท 50 บาท/เดือน

ธนาคารออมสิน

 (ยกเว้นบัญชีส่วนราชการ องค์การรัฐ รัฐวิสาหกิจ
บัญชีกองทุนสงเคราะห์โรงเรียนราษฎร์ บัญชีค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ บัญชีเงินฝากของเด็กที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี
และบัญชีที่ได้ยกเว้นพิเศษ)


 1 ปีขึ้นไป  500 บาท 20 บาท/เดือน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1 ปีขึ้นไป  500 บาท เก็บ 2 ครั้ง/ปี ครั้งละ 50 บาท

ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร

1 ปีขึ้นไป  500 บาท 10 บาท/เดือน

ธนาคารธนชาต

1 ปีขึ้นไป 2,000 บาท 50 บาท/เดือน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 1 ปีขึ้นไป 2,000 บาท 50 บาท/เดือน

ธนาคารซีไอเอ็มบี

1 ปีขึ้นไป 2,000 บาท 50 บาท/เดือน

ธนาคารทิสโก้

2 ปีขึ้นไป 1,000 บาท 50 บาท/เดือน

ธนาคารยูโอบี

1 ปีขึ้นไป 5,000 บาท 100 บาท/เดือน

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

1 ปีขึ้นไป 2,000 บาท 50 บาท/เดือน

ธนาคารเกียรตินาคิน

1 ปีขึ้นไป 1,000 บาท 50 บาท/เดือน
ธนาคารซิตี้แบงก์  6 เดือนขึ้นไป 200,000 บาท 300 บาท/เดือน

ธนาคารไทยเครดิต

 1 ปีขึ้นไป  500 บาท 50 บาท/เดือน

 

* หมายเหตุ : บัญชีออมทรัพย์พิเศษของบางธนาคารอาจมีเงื่อนไขการเก็บค่ารักษาบัญชีอื่น ๆ เพิ่มเติม โปรดตรวจสอบจากธนาคารเพื่อความชัดเจนอีกครั้ง (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2560)

จะเห็นได้ว่าเกือบจะทุกธนาคารเลย ที่ล้วนมีการหักค่าธรรมเนียมกับบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว แม้จะเป็นเงินจำนวนไม่มาก แต่ถ้าโดนหักไปทุก ๆ เดือน เงินที่ใครหลายคนต้องการเก็บไว้ในบัญชีก็มีโอกาสหมดไปได้ง่าย ๆ เหมือนกัน ดังนั้น ใครที่มีบัญชีเงินฝากอยู่ก็อย่าลืมหมั่นเข้าไปอัปเดต ฝาก ถอน โอน ให้บัญชีมีความเคลื่อนไหวอยู่เสมอ เพื่อจะได้ไม่โดนหักค่าธรรมเนียมส่วนนี้ไป

ใส่ความเห็น