2 ราศี ฟันธง ! ปี 61 ดวงจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ชีวิตผันผวน-ต้องหมั่นทำความดี

 

หลังดวงดาวมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ดวงชะตาของใครหลายคนเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน ‘หมอลักษณ์ เรขานิเทศ’ โหรฟันธงชื่อดัง ได้ทำนายดวงชะตาของ 2 ราศีที่จะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ คือ

คนเกิดราศีเมษ ผลบุญที่สร้างมาทั้งหมดจะเเสดงผลและเกิดขึ้นตั้งแต่ 6 ก.ย. ถือเป็นปีหัวเลี้ยวหัวต่อและปีสำคัญ ซึ่งยึดมั่นในคุณความดี ใช้วิริยะอุตสาหะและความตั้งใจทุ่มเทอย่างสุดชีวิต ซึ่งชาวราศีเมษ ไม่มีได้มาอย่างง่ายๆ ชีวิตต้องสู้

ชาวราศีมีน ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ การเปลี่ยนแปลบุญบาป ต้องตัดสินใจบนรากฐานบุญและบาป และชดใช้กรรมเก่าที่เคยสร้างเคยทำมาแต่อดีต การมีสติรู้เท่าทันและเข้าใจ จะเป็นสิ่งที่ทำให้ผ่านไปได้

 

ดวงชะตา คืออะไร ส่งผลต่อชีวิตแต่ละคนอย่างไร…

ดวง หรือ Horoscope ในภาษาไทย ดวงชะตา หมายถึง เกณฑ์ที่กำหนดชีวิตของคน หรือ
สัตว์ ตลอดจนบ้านเมือง อาจกล่าวได้ว่า ดวงชะตา ของแต่ละบุคคล หรือแต่ละชีวิต
หรือแต่ละสถานที่ย่อมมีความแตกต่างกันไป ตามช่วงเวลา, ระยะเวลาที่ชีวิต หรือสิ่ง
เหล่านั้น

กำเนิดขึ้รวมถึงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ก็มีผลต่อ ดวงชะตา เช่นกัน จะเห็นว่าหลาย ๆ
คนนิยมตรวจสอบ ดวงชะตาของตนเอง หรือสภาพแวดล้อมที่ตนเองอาศัยอยู่

ทั้งนี้ก็เพื่อให้ทราบพื้นฐานความเป็นมาของ ดวงชะตา ตลอดจนข้อมูลในอนาคต
หรือที่เรียกกันว่า ชะตากำหนด ทั้งนี้ก็เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาคำนวณหาทางปรับแก้
ที่ดีที่สุด เพื่อการดำรงอยู่ในทางที่เหมาะที่ควรในอนาคต

ซึ่งเราหลาย ๆ คนคงจะเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับการเสริมดวง, การผูกดวง ฯลฯ ทั้งนี้ขึ้น
อยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคล ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการดำรงชีวิต

 

ใส่ความเห็น