การกรวดน้ำ โดยไม่เอ่ยชื่อคนรับ บุญจะถึงหรือไม่ ปาฏิหาริย์แห่งบุญใหญ่ พลิกชีวิตผู้ให้และผู้รับ

 

การกรวดน้ำ โดยไม่เอ่ยชื่อคนรับ บุญจะถึงหรือไม่  ปาฏิหาริย์แห่งบุญใหญ่ พลิกชีวิตผู้ให้และผู้รับการกรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศล หากไม่ได้เอ่ยชื่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เนื่องจากจำไม่ได้ แต่ใช้สรรพนาม เช่น ลุง ป้า หรือผู้มีพระคุณ ท่านเหล่านี้จะได้รับบุญหรือไม่

พระอาจารย์มานพ อุปสโม ตอบปัญหานี้ว่า :

เพียงแต่นึกถึงหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วให้มารับส่วนบุญส่วนกุศล
เขาก็จะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่เราอุทิศไปให้ ไม่จำเป็นต้องเอ่ยชื่อ

นอกจากนี้ พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ ยังกล่าวถึงการกรวดน้ำ
อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับไว้อีกว่า

แม้คนตายจะตายไปแล้ว แต่การทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลนั้นเป็นสิ่งที่ควรทำ
เป็นคุณธรรมของคนที่ยังอยู่ ส่วนผู้รับจะได้รับหรือไม่นั้น
ตามหลักพุทธศาสนาท่านไม่ได้ให้ความสำคัญเท่ากับคนที่อยู่ได้ทำบุญ
แล้วมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือ กลุ่มคนเชื้อสายจีนที่มีพิธีการไหว้บรรพบุรษบุพการีชน
จากรุ่นสู่รุ่น เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญู ทำให้พวกเขามักจะเจริญรุ่งเรือง
ทำมาค้าขึ้น ดังพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าที่ว่า ใครที่มีคุณธรรมข้อกตัญญูกตเวที
อยู่ภายในจิตใจ จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองโดยส่วนเดียว ไม่มีความเสื่อม

ปาฏิหาริย์แห่งบุญใหญ่ พลิกชีวิตผู้ให้และผู้รับ 
การสร้างบุญด้วยธรรมทาน หนังสือสวดมนต์ 
เป็นบุญใหญ่ อานิสงส์สูง ที่เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
และเจ้ากรรมนายเวร ตลอดถึงมนุษย์คือผู้รับ 
ล้วนพอใจในธรรมที่ยกระดับจิตวิญญานได้บุญใหญ่
สามปราการที่จะพลิกชีวิตผู้ให้และผู้รับได้

ประการแรก ” ผู้ให้ ” ธรรมทานนี้ เป็นผู้ได้บุญมาก เพราะหนังสือสวดมนต์เป็นหนังสือที่มีความรู้ ก่อประโยชน์ได้ ถือเป็นวัตถุทานที่เกิดประโยชน์ต่อผู้รับ ไม่มีโทษ และอยู่ได้นานกว่าวัตถุทานแบบอื่น ที่กินใช้ไม่หมด

ประการที่สอง ธรรมทานหนังสือสวดมนต์ ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางจิตโดยตรงทั้งของผู้ให้ และผู้รับ ทำให้ได้ความรู้ที่นำไปใช้ได้จริง เพราะเมื่อได้อ่าน เกิดความรู้และเข้าใจหลักธรรมแล้ว จิตได้ตื่นรู้แล้ว ทำให้บาปหรืออกุศลธรรมครอบงำจิตใจได้ยาก อีกทั้งยังเป็นหนทางสู่ปัญญา หรือความรู้แจ้งในการแก้ไขกรรม แก้ไขปัญญหาชีวิต

ประการที่สาม ธรรมทานที่เราให้นี้ ถือว่าเป็นอภัยทานได้ หากเราวางใจ ด้วยการให้ธรรมทานนี้เป็นการกาให้อภัยทาน เพื่อ “ให้อโหสิกรรม” และ ” ขออโหสิกรรม ” ไปพร้อมๆ กัน

เป็นการสร้างบุญที่เจ้ากรรมนายเวรต้องการมากที่สุดบุญหนึ่ง โดยเฉพาะ เจ้ากรรมนายเวรที่เป็นดวงจิตวิญญาน เพราะทุกครั้งที่เราอุทิศอานิสงส์แห่งการสร้างบุญด้วยธรรมทานนี้ไปถึงเขา ที่ในเวลานี้ เขาเหลือเพียงดวงจิต ไม่มีร่างกาย บุญนี้จะนำเขาไปสู่ภพภูมิที่ดี

และบุญกุศลนี้ จะนำมาซึ่งการให้อโหสิกรรมได้โดยง่าย เร็วที่สุด อันเป็นหนทางหนึ่งที่ระงับเวรได้ แต่กรรมที่เรายังต้องรับ แต่ในบางกรรมจะเยายางลงจนแทบทำอะไรเราไม่ได้เลย ด้วยบุญที่เราทำนั้นเกิดผลที่แรงกว่า

คนที่ปรารถนาจะมีชีวิตรุ่งเรือง
มีทรัพย์ที่มาจากกรรมดีของตนเร็วขึ้น
มีสติ มีปัญญา ในการแก้ไข ปิดอุปสรรคทั้งปวง
และพัฒนาตนเองไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นทุกวัน
ควรหมั่นทำ “ธรรมทาน” อย่างต่อเนื่อง
เพราะบุญที่ทำนี้
และบุญส่วนอื่นที่เราเพียรทำโดยไม่ย่อท้อ
จะรวมเป็นมหากุศลพลิกชีวิตได้จริง

ขอบคุณที่มา : goodlifeupdate

ใส่ความเห็น