อธิษฐานในการปล่อยปลา ปล่อยเต่า สัตว์น้ำ ได้อานิสงฆ์มากๆ (หลวงปุ่ขวัญ ปวโร พิจิตร)

 

เคล็ดการปล่อยปลา หรือ สัตว์น้ำ สะเดาะเคราะห์ เพื่อทำแล้วให้ได้ผลทำแล้วดีจริง ผมเคยลองกับตัวได้ผลจริงเลยทีเดียว โดยเคล็ดนี้หลวงปู่ขวัญ ปวโร พิจิตร ท่านเคยแนะนำให้แม่ผมทำช่วงที่ชะตาขาดทำแล้วก็สามารถเจริญอายุมาได้ ต้องขอบคุณเคล็ด จากหลวงปู่ขวัญปวโร ที่ผมได้ขออนุญาต คัดลอกมา และนำมาฝากทุกท่านครับ

ควรจะซื้อสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่า จะดีที่สุด และถ้าเลือกปลา ให้เลือกปลาที่มีไข่ เช่นปลาช่อน หรือปลาอะไรก็ได้ เพราะเท่ากับทำบุญมากๆในคราวเดียว การเลือกซื้อปลาควรไปเลือกในตลาดสด ที่เราเห็นมีเขียงอยู่ด้วย จะได้กุศลแรง อย่าไปซื้อจากพวกที่นำมาขายเพื่อปล่อยเป็นอาชีพ ก่อนที่จะปล่อยให้เอาน้ำมา 1ถ้วยเทลงไปในถังที่ใส่สัตว์ที่จะปล่อย แล้วตั้งจิตอธิษฐานว่า

นโมสามจบ

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ พุทโธ กรรมฐาโม กรรมะ จุติ สัมพุทโธ (๙จบ)

ข้าพเจ้าชื่อ……………นามสกุล……………เกิดวันที่……..เดือน……พ.ศ. ……….อายุ ……….ปี ได้ปล่อยสัตว์……….จำนวน…………..ตัว ขอปล่อยท่านทั้งหลายให้เป็นอิสระ ข้าพเจ้าให้ชีวิตแก่ท่าน ข้าพเจ้าได้ให้ความเป็นอิสระแก่ท่าน ข้าพเจ้าจะช่วยท่านให้พ้นจากความทุกข์ และความเดือดร้อน ให้พ้นจากการถูกเขาประหาร ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทำให้แก่ท่านในครั้งนี้ ขอให้เจ้ากรรมนายเวร พระเคราะห์ปี พระเคราะห์เดือน พระเคราะห์วันทั้งหลายจงสลายมลายหายไป และด้วยกุศลแห่งการให้ชีวิตนี้ ความไม่มีความยากจน ความขัดสนอย่าได้บังเกิดแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ และข้าพเจ้าได้ปล่อยท่านทั้งหลายเพื่อเป็นที่พึ่งแก่ตัวเอง เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ศัตรู และเจ้ากรรมนายเวร ตัวที่เป็นที่พึ่งขอให้นำความสุขและโชคลาภมาให้ข้าพเจ้า ตัวที่ให้กับศัตรูและเจ้ากรรมนายเวร จงนำเอาสัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์เสนียดจัญไร ออกไปจากตัวข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
แล้วจึงปล่อยสัตว์ชนิดนั้นไป

เมื่อปล่อยเสร็จให้พนมตังจิตดังนี้ นโมสามจบ

อิทังปุญญังพะลัง ขอเทพเจ้าเหล่าพยดาทั้งหลายมีพระอินทร์ พระพรหม พญายมกาล ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ สิริคุตตอำมาตย์ที่เป็นนายบัญชี ท้าวมาตลี ท้าวทศรถ ท้าววิรุฬหก ท้าววิรูปักข์ แม่นางพระธรณีเจ้าเอ๋ย จงเป็นสักขีพยาน ให้แก่ข้าพเจ้า วันนี้ข้าพเจ้าได้ปล่อยสรรพสัตว์ถวายแด่คุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ขอพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพจงเป็นสักขีพยานรับทราบกุศลเจตนาของข้าพเจ้า และคุ้มครองชีวิตสัตว์ให้ปลอดภัยจนสิ้นอายุขัย ด้วยอำนาจขอกุศลผลบุญครั้งนี้ จงสะเดาะเคราะห์ร้าย ของข้าพเจ้าให้กลับกลายเป็นดี มีความร่มเย็นเป็นสุข ประสบความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนา มีความเจริญก้าวหน้า มีชีวิตสดชื่น สุขสดใส ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ..

เป็นอันเสร็จพิธี

 

หมายเหตุ ข้อควรรู้ในการทำบุญปล่อยสัตว์

การปล่อยปลา ควรจะซื้อปลาจากตลาดสด เช่น ปลาหมอ ปลาช่อน ปลาดุก ฯลฯ เพราะปลาเหล่านี้จะต้องถูกฆ่าอย่างแน่นอน และจะปล่อยกี่ตัวก็ได้ไม่จำเป็นต้องถือตามโหราว่า๙ตัว๑๙ตัวเป็นต้น หากตั้งใจจริงไปซื้อปลาที่จะถูกฆ่าแคตัวเดียวปล่อยก็ได้อานิสงส์เต็มแล้ว

การปล่อยเต่า เต่านั้นไม่สามารถจะอยู่ได้ในน้ำไหลและมีคลื่นแรง ธรรมชาติของเต่าจะต้องอยู่ในน้ำนิ่งและมีที่แห้งให้เขาสามารถขึ้นมาพักผ่อนได้

การปล่อยปลาไหลและกบ ธรรมชาติของปลาไหลจะอยู่ตามคูคลอง หนอง บึง ที่เป็นดิน ขุดรูเป็นที่อยู่ กบก็ต้องขุดรูอยู่ตามท้องนา

ผู้ ที่ต้องการสร้างกุศลโดยการปล่อยสัตว์ ควรจะพิจารณาด้วยว่าสัตว์นั้น ๆ จะมีชีวิตรอดอยู่ได้หรือไม่ ในสถานที่ที่ตั้งใจจะนำไปปล่อยนั้นด้วย.

แหล่งที่มา : http://palungjit.org

ใส่ความเห็น