วิธีขอขมาบิดามารดา โดย…พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ)

” วิธีขอขมาบิดามารดา “
โดย…พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ)
╭⇠⇠⇠⇠⇠⇠⇠⇠⇠⇠⇠⇠⇠⇠⇠⇠⇠╯
เราคงจำไม่ได้ว่าได้ก่อกรรมอะไรกับพ่อแม่บ้าง เราไม่รู้ได้เลยว่าสิ่งที่เราทำบางครั้ง ท่านอาจจะไม่พอใจก็ได้ เราอาจจะติดกรรมกับท่านได้ เพราะพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ที่บ้านของลูก หากต้องการให้ชีวิตเราดีขึ้น

 

 

หลวงพ่อจรัญท่านได้
แนะนำวิธิขอขมาพ่อแม่ไว้ ไม่ต้องรอวันเกิด
╭⇠⇠⇠⇠⇠⇠⇠⇠⇠⇠⇠⇠⇠⇠⇠⇠╯
สิ่งที่ต้องเตรียม
๑. ธูปเทียนแพ ๑ ชุด
๒. พวงมาลัยดอกมะลิ ๑ พวง

 

 

╭⇠⇠⇠⇠⇠⇠⇠⇠⇠⇠⇠╯
คำกล่าวขอขมา
“กายกัมมัง วจีกัมมัง มโนกัมมัง โยโทโส
ที่ข้าพเจ้า( ชื่อ-นามสกุล ) ได้ประมาทพลาดพลั้ง
ทำผิดมาในชาตินี้ ตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน
( หากนึกเรื่องได้ เช่น เคยด่าว่าพ่อแม่ เคยตี เคยขัดใจ
ท่าน เคยเถียงท่าน เป็นต้น ควรบอกให้หมด) ลูกได้
สำนึกแล้วในกรรมนั้น ขอให้พ่อและแม่อโหสิกรรม
กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ให้ลูกทุกเรื่องด้วยเถิด”

 

(เมื่อลูกได้กล่าววาจาขอขมาแล้ว พ่อและแม่ให้พูดว่า ขออโหสิกรรมให้ลูกทุกเรื่อง)

ใส่ความเห็น