เปลี่ยนยางเส้นใหม่ ทำไมต้องสลับยางทุก 10,000 กิโลเมตร

การสลับยางรถยนต์ ถือเป็นหนึ่งในขั้นตอนการบำรุงรักษายางรถยนต์ที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ยางทุกเส้นคงสภาพให้ได้นานที่สุด และถือเป็นการยิดอายุของยางรถยนต์อีกทางหนึ่งด้วย

สาเหตุที่ผู้ขับขี่ควรนำรถเข้ารับการสลับยางทุก 10,000 กิโลเมตร เป็นเพราะยางแต่ละเส้นจะมีระดับการสึกที่ไม่เท่ากัน ซึ่งโดยปกติยางคู่หน้าจะสึกเร็วกว่ายางคู่หลัง เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ในการบังคับเลี้ยวด้วย

ดังนั้น การสลับยางช่วยเฉลี่ยความสึกหรอของยางแต่ละเส้นให้ใกล้เคียงกันที่สุด ช่วยยืดอายุการใช้งานของยางให้นานที่สุด และยังเป็นการช่วยประหยัดค่าบำรุงรักษาในระยะยาวด้วย เนื่องจากภายหลังการเปลี่ยนยางแต่ละครั้ง ศูนย์บริการส่วนมากจะให้ลูกค้านำรถเข้าไปสลับยางโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เว้นแต่หากจำเป็นต้องตั้งศูนย์ล้อด้วย อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้

 

 

 

โดยปกติแล้วการสลับยางแต่ละครั้งจะมีรูปแบบการสลับยางแตกต่างกันไป การสลับยางครั้งแรกหลังจากผ่านการใช้งานไปแล้ว 10,000 กม. จะเป็นการสลับกันระหว่างยางคู่หน้าและคู่หลัง จากนั้นการสลับยางที่ระยะ 20,000 กม. จะเป็นการสลับยางแบบทแยงมุม เพื่อเฉลี่ยการสึกของยางให้ได้มากที่สุด ส่วนการสลับยางที่ 30,000 กม. ก็จะใช้วิธีสลับหน้า-หลังเหมือนกับครั้งแรก และ 40,000 กม. ก็จะใช้วิธีทแยงมุมเหมือนกับครั้งที่สองนั่นเอง

อย่างไรก็ดี หากเป็นยางรถยนต์ที่ออกแบบให้หมุนไปในทิศทางเดียว ก็จะใช้วิธีสลับยางหน้า-หลังเท่านั้น ไม่มีการสลับแบบทแยงมุม ส่วนการสลับยางสำหรับรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ หรือรถที่มียางหน้า-หลังไม่เท่ากันก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปจากนี้อีก

ใส่ความเห็น