วิธีย้ายทะเบียนบ้านออนไลน์ ทำง่ายๆ ผ่านแอป ThaID ของกรมการปกครอง

วิธีย้ายทะเบียนบ้านออนไลน์

สะดวกมาก ‼️ ย้ายทะเบียนบ้านออนไลน์ ทำง่ายๆ ผ่านแอปของกรมการปกครอง

จบปัญหาคนบ้านไกล อยู่นอกพื้นที่ไม่สะดวกเดินทางไปยังที่ทำการอำเภอหรือสำนักงานเขต เพราะกรมการปกครองได้เปิดให้ย้ายทะเบียนบ้านออนไลน์แล้ว ผ่านแอป ThaID

ขั้นตอนการทำ

1. เข้า App ThaID เลือกขั้นตอนการให้บริการระยะที่ 1
2. กดเข้าเว็บไซต์ https://thportal.bora.dopa.go.th
3. กดเลือก“ระบบย้ายที่อยู่ด้วยตัวเอง”
4. กรอกตัวเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักของเจ้าบ้านที่เราต้องการจะย้ายเข้า (เจ้าบ้านจะต้องทำการยืนยันข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน ThaID เสียก่อน)
5. เมื่อเจ้าบ้านได้รับคำขอผ่าน App ThaID แล้ว ให้เจ้าบ้านกดยืนยันระบบออนไลน์ได้ทันที

 

 

คำขอย้ายจะถูกส่งไปยังนายทะเบียนของอำเภอหรือสำนักงานเขตที่แจ้งย้าย เพื่อทำการอนุมัติแจ้งย้ายและแจ้งผลให้ทราบ

นอกจากนี้ สามารถคัดสำเนา ทร.14/1 ในเมนูคัดรับรองเอกสารด้วยตัวเอง ข้อมูลจะอัปเดตทันที และสามารถใช้แทนสำเนาทะเบียนบ้านได้อีกด้วย

ใส่ความเห็น