6 สิ่งไม่ควรใช้กับไมโครเวฟ แต่หลายคนยังทำ

การใช้เตาไมโครเวฟ แต่หลายคนอาจจะใช้ภาชนะผิ ดๆในการใส่อาหารเมื่อนำเข้าไปอุ่น ในวันนี้เรามีความรู้เรื่องเกี่นวกับสิ่งของที่ไม่ควรนำเข้าไมโครเวฟ เพราะมันมีอันตรายค่อนข้างสูงเลยทีเดียว ไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง

6 สิ่งไม่ควรใช้กับไมโครเวฟ

1 กล่องโฟม

อันนี้ไม่ควรเอาเข้าเลยด้วยซ้ำ เพราะโฟมเป็นภาชนะที่จุดหลอมเหลวต่ำมากๆ โดนความร้อนนิดหน่อยก็ไหม้ละลายแล้ว หากเราไปซื้ ออาหารมาแล้วทางร้านห่อใส่กล่องโฟมมาให้ เราก็ควรแกะใส่ภาชนะที่ปลอดภัย สำหรับการใช้กับไมโครเวฟก่อน จากนั้นค่อยเอาไปเวฟ ห้ามเอากล่องโฟมเข้าไมโครเวฟเด็ดข า ด

2 ฟอยล์ห่ออาหาร

มีอาหารปรุงสำเร็จหล า ยอ ย่ างเลยที่มักห่อมากับฟอยล์ หรือบางครั้งเราก็จะเก็บอาหารแช่ตู้เย็นเอาไว้โดยใช้ฟอยล์ห่อ การจะเอาเข้าไมโครเวฟต้องแกะอาหารใส่ในภาชนะที่ปลอ ดภั ยเ สี ยก่อน เ พ ร า ะหากเราเอาเข้าไปอุ่นทั้งฟอยล์อ ย่ างนั้น ก็ไม่ต่างอะไรจากภาชนะโลหะ ซึ่งจะทำให้เกิดเป็นประกายไฟและลุกไหม้

3 โลหะต่างๆ

รู้หรือไม่ว่าสิ่งนี้อันตรา ยมาก ไม่ว่าจะเป็นภาชนะต่างๆที่เป็นโลหะ แม้กระทั่งพวกอาหารกระป๋อง ต้องเทใส่ภาชนะที่ปลอดภัยกับการใช้ไมโครเวฟเสียก่อน เพราะเมื่อโลหะต้องเจอกับความร้อนเป็นเวลานานๆ ก็จะทำให้เกิดความร้อนที่สูงขึ้นจนเกิดเป็นประกายไฟ และจะเกิดเป็นการลุกไหม้ในที่สุด แต่ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นสาร ตะกั่วหรือสารในโลหะต่างๆก็จะปนกับอาหาร ทำให้ไม่ปลอดภัย ต่อสุขภาพ

4 ถ้วยกระเบื้องเคลือบ

แม้ว่าจากการที่เรานำถ้วยกระเบื้องเคลือบเข้าอุ่นในไมโครเวฟ จะสามารถอุ่นอาหารได้โดยที่เครื่องกระเบื้องไม่เป็นอะไร แต่หากอุ่นนานๆหรือร้อนกว่านั้น จะทำให้ถ้วยกระเบื้องแตก เ พ ร า ะไม่สามารถทนกับความร้อนได้ หรือในถ้วยกระเบื้องที่มีลวดล ายโลหะ เมื่อโดนความร้อนก็จะเกิดไหม้ตรงบริเวณนั้น

5 พลาสติกใส

เวลาที่เราซื้ ออาหารปรุงสำเร็จมา จะมีการห่อพลาสติกไว้ด้านบน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองตกใส่ เราควรเปลี่ยนภาชนะที่ปลอ ดภั ยเหมาะกับการใช้กับไมโครเวฟมาแทน เพื่อไม่ให้พลาสติกละล า ยปนในอาหารเมื่อโดนความร้อน หรือพวกกล่องอาหารที่มีฝาพลาสติกปิดอยู่ด้านบน แม้จะมีกำกับบอ กไว้ว่าสามารถนำเข้าไมโครเวฟได้ แต่เมื่อเจอ กับความร้อนแล้ว จะเกิดไอน้ำลอยขึ้นไปเกาะที่ฝาพลาสติก แล้วละล า ยเอาส า ร พลาสติกนั้นหยดลงมาปนในอาหาร ดังนั้นเราควรเอาฝาพลาสติกออ กก่อน แล้วค่อยเอาเข้าไปอุ่นในไมโครเวฟ

6 ฟองน้ำล้างจาน

เรามักจะทำความสะอาดไมโครเวฟ โดยการใช้ฟองน้ำล้างจานเช็ดถูด้านใน เพื่อเอาคราบอาหารต่างๆออ ก แต่หากเผลอลืมเอาไว้แล้วทำการอุ่นอาหาร เมื่อฟองน้ำโดนความร้อนก็จะเริ่มละลา ยและลุกไหม้ เพรา ะฟองน้ำเป็น ส า ร สังเคราะห์ซึ่งมีจุดหลอมเหลวต่ำ

แม้ว่าการใช้ไมโครเวฟ จะทำให้เราสะดวกสบาย และลดเวลาในการอุ่นอาหารได้รวดเร็วมากขึ้น แต่เราก็ต้องคำนึงถึงความปลอ ดภั ย ในการใช้งานด้วย หากซื้ อมาใหม่ๆสิ่งแรกที่ควรทำคือ การอ่านทำความเข้าใจคู่มือ การใช้งาน จากนั้นก็เลือ กภาชนะที่ปลอ ดภั ย สำหรับการใช้ไมโครเวฟ เพื่อป้องกันการเกิด อุ บั ติเ ห ตุ และร่างกายได้รับ ส า รพิ ษต่างๆที่จะปน มากับอาหาร

ใส่ความเห็น