ใบสั่งค้างจ่าย ไม่ได้ป้ายภาษี เริ่ม 1 เมษายน 2566

เริ่ม 1 เมษายน 2566 ใบสั่งค้างจ่าย ไม่ได้ป้ายภาษี !!

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก ออกมาตรการเสริมสร้างวินัยจราจร ลดการกระทำผิดซ้ำ เพื่อลดอุบัติเหตุ

ใบสั่งค้างจ่าย หรือใบสั่งค้างชำระ คือ ใบสั่งที่ยังไม่มีการชำระค่าปรับ เมื่อเจ้าพนักงานจราจรออกหนังสือเตือนการไม่ปฏิบัติตามใบสั่ง ก็ยังคงไม่มีการชำระค่าปรับในเวลาที่กำหนด

ผู้ขับขี่ที่มีใบสั่งค้างชำระ ซึ่งพบการกระทำผิด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป ( ไม่มีผลย้อนหลัง ) เมื่อไปต่อภาษีรถยนต์ประจำปี นายทะเบียนรถยนต์จะไม่ออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี หรือ ป้ายภาษี ให้

 

 

 

ไม่ได้ป้ายภาษี มีผลอย่างไร?

• ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
• ถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ 1 คะแนน

ใส่ความเห็น