8 กรกฎาคม 2565 วันขมาเจ้ากรรมนายเวร

เพจ ดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว เผยขั้นตอนพิธีขอขมา แก้ไขดวงด้วยตัวเอง ชีวิตดีขึ้น เงินทองไหลมาเทมา
.
อาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร ผู้เชี่ยวชาญวิชาโหราศาสตร์ไทย และโหราศาสตร์สากล เจ้าของเพจ ดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว เปิดเผยว่า วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 วันขมาเจ้ากรรมนายเวร ถอนคำสาบาน คำบนบาน คำสาปแช่ง แก้ไขดวงชะตาด้วยตัวเอง
.
โดยขั้นตอนของพิธีขอขมา วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลาไหนก็ได้ ขอให้ท่าน จุดธูป 21 ดอก (กลางแจ้งหรือในร่มก็ได้ ตั้งจิตให้นิ่ง หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ แล้วท่อง นะโม 3จบในใจ ตั้งจิตอธิฐานในใจ (กล่าวในใจ) อันเชิญ ครูบาอาจารย์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดามารดา พ่อเกิดแม่เกิด พ่อซื้อแม่ซื้อ ในทุกชาติ และเทพเทวดาที่คุ้มครองตัวเราทุกพระองค์ รวมทั้ง องค์มหาเทพ มหาโพธิสัตว์ ผู้ยิ่งใหญ่ ทั้งหลาย ใน 19 ชั้นฟ้า 16 พรหมมา 15 ชั้นดิน 14 ภูมิบาดาล 21 ภูมิพระแม่ธรณี พระแม่คงคา ที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ นี้
.
พระภูมิเจ้าที่ ผีบ้านผีเรือน รวมทั้งเจ้ากรรมนายเวร และ เจ้าบุญนายคุณ เจ้ากรรมนายเวร เจ้าเกณฑ์ดวงชะตา ของข้าพเจ้า ทุกชาติภพ ที่เคยผูกพันธ์กันมาในอดีตให้มารับรู้รับฟัง การขอขมา และ ขอถอนคำสาบแช่งที่มีต่อกัน ในอดีตและปัจจุบัน ของข้าพเจ้าในครั้งนี้

 

.
ข้าพเจ้าชื่อ นามสกุล ปัจจุบันของท่าน
ขอขมากรรม ในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป ทั้งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ต่อท่านทั้งหลาย ไม่ว่าจะรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ระลึกได้ หรือ ไม่ได้ก็ดี
ขอท่านผู้มีฤทธิ์ มีอำนาจ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณ เจ้ากรรมนายเวร เจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของ ข้าพเจ้าทั้งหลาย
.
โปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิด อย่าได้โกรธเคือง อย่าได้จองเวร ต่อข้าพเจ้าอีกต่อไป และโปรดถอดถอนคำสาปแช่งที่ให้แก่ข้าพเจ้า หรือคำสาบใดๆอันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำ หรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดี ขอจงดับหมดสิ้นไป
.
อิมัง มิจฉา อะธิฏฐานัง ปัจจุทัดธะรามิ
ทุติยัมปิ มิจฉา อะธิฏฐานัง ปัจจุทัดธะรามิ
ตะติยัมปิ มิจฉา อะธิฏฐานัง ปัจจุทัดธะรามิ
ข้าพเจ้าขอสละคำอธิษฐานที่ไม่ชอบนี้
แม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้าขอสละคำอธิษฐานที่ไม่ชอบนี้
แม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้าขอสละคำอธิษฐานที่ไม่ชอบนี้
.
ด้วยอนุภาพ พระบารมีแห่ง พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ และด้วยบารมีแห่ง องค์มหาโพธิสัตว์เจ้า และองค์มหาเทพ
โปรดเมตตาและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด
.
และช่วยเปิดทาง และแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม และให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้า จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป
ขอให้ข้าพเจ้าจงมีโชค มีลาภ มีเงินมีทอง เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเถิด และขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศีล ในธรรมเข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิด สาธุๆ
.
ตั้งนะโม 3 จบ อีกครั้ง แล้วเอ่ยคาถา
ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ จิตตะเมตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ”
3 จบ
.
แล้วชีวิตท่านจะดีขึ้นทันตาเห็น จะได้เงินได้ทองตามคำพยากรณ์ ประเสริฐยิ่ง

ใส่ความเห็น