กระจ่าง!! ใบกล้วย ทำไมเรียก “ใบตอง”

“ตอง” ตาม พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ระบุว่า “ใบไม้ขนาดใหญ่ใช้ห่อของได้ เช่น ตองกล้วย” ดังนั้นทำให้สรุปได้ว่า คำว่า “ใบตอง” ไม่ได้ถูกจำกัดให้เรียก “ใบจากต้นกล้วย” แต่เพียงอย่างเดียว
ตอง คือใบไม้ที่เอาไปใช้ประโยชน เช่น ห่อของ มุงหลังคา

 

 

ตัวอย่างของตองก็เช่น
ตองเ…ยง ใช้ห่อของหรือมุงหลังคาก็ได้
ตองทึง มุงหลังคา

 

 

ตองกล้วย ใช้ห่อของ
ตองกาบหมาก อันนี้จริงๆ เป็นเยื่อกาบหมาก ใช้มวนบุหรี่
ในบางแห่ง บางพื้นที่ ตองที่ใช้จะมีเพียงตองกล้วย ทำให้เมื่อกล่าวถึงใบตอง
ก็จะเท่ากับกล่าวถึงใบกล้วยไปโดยปริยาย

ปล. ไม่เกี่ยวกับคนชื่อใบตอง

ใส่ความเห็น