ถ้าคุณมี 12 ข้อต่อไปนี้ มีธุรกิจส่วนตัวได้เลย

 

ใครอยากมีธุรกิจส่วนตัวอ่านไว้ !! ถ้าคุณมี 12 ข้อต่อไปนี้ แนะนำให้ทำได้เลย ถ้าใครไม่มี อย่าทำ..!!

 

 

สำรวจคุณสมบัติก่อนเริ่มทำธุรกิจส่วนตัว

สำหรับท่านใดที่คิดหรือกำลังลงมือสร้างกิจการของตัวเอง ทางเว็บไซต์ไทยอาชีพมีแบบสำรวจคุณสมบัติว่า “คุณ” เหมาะสมในการเป็นเจ้าของกิจการนั้นๆ หรือไม่

กล้าได้ กล้าเสีย ใจต้องใหญ่กล้าที่จะได้ และต้องกล้าที่จะเสียโดยมีพื้นฐานในการตัดสินใจที่เด็ดขาด ผ่านการคิดวิเคราะห์ มองเห็นโอกาสต้องกล้าเข้าไปลงทุน หยิบยื่นโอกาสให้กับธุระกิจของตัวเอง ให้มีการขยายการเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ

ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ หนทางในการทำธุระกิจผู้เป็นเจ้าของกิจการกว่าจะประสบความสำเร็จได้ ล้วนแล้วผ่านอุปสรรค และปัญหาต่างๆ นาๆ มานับไม่ถ้วน คนสู้ชีวิตเท่านั้นที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ ล้มแล้วรู้จักที่จะยืนขึ้นมาใหม่เสมอ คือคุณสมบัติที่ดีของคนที่จะประสบความสำเร็จ

ความเชื่อมั่นในตัวเอง คือ ความมั่นใจหรือความกล้า ที่อยู่ในตัวของแต่ละบุคคล ความเชื่อมั่นในตนเองคือสิ่งที่คอยกระตุ้นความคิดที่จะทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จได้อย่างที่เป้าหมายกำหนด หรือต้องทำให้ได้ตามที่ตนเองได้ตั้งใจเอาไว้ แม้ว่าจะมีอุปสรรคก็ยังไม่ทำให้เกิดความย่อท้อ ยังคงสามารถทำสิ่งนั้น ๆ ต่อไปได้ โดยมีความมั่นใจว่าตนสามารถที่จะกระทำสิ่งนั้นให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความถูกต้อง

มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถในการคิดที่แปลกใหม่ โดยอาศัยประสบการณ์ที่มีอยู่ใช้ในการดัดแปลงความคิดในแบบเดิมๆ และเพิ่มเติมสิ่งใหม่ๆ เข้ามาในความคิด และนำไปใช้เพื่อให้เกิดความแปลกใหม่ หรือทันสมัยเพื่อเพิ่มความน่าสนใจมากขึ้น บุคคลที่จะมีความคิดสร้างสรรค์นั้น จะต้องเป็นบุคคลที่แสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังต้องลงมือทำ เพื่อให้เกิดความสำเร็จในด้านความคิด และสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างรอบคอบและมีความถูกต้อง

มองการณ์ไกล คือ การวางแผนการไว้ล่วงหน้า หรือมองไปข้างหน้า คิดถึงอนาคต ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมาก บุคคลที่ประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจหรือหน้าที่การงาน ส่วนมากทุกคนจะคิด เผื่อ และมองการไกลไว้เสมอ เพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้า แผนการแก้ไขปัญหาในอนคต

อนาคตทางด้านเศรษฐกิจหรือด้านการเมือง ที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจของเรา คุณต้องใส่ใจรายละเอียดของทุกสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต และรวมไปถึงเหตุการณ์ในปัจจุบันด้วย สิ่งนี้จะทำให้คุณประสบความสำเร็จและดำเนินธุรกิจหรือทำกิจการได้ในระยะยาว

ความเป็นผู้นำ   สิ่งที่ทำให้องค์กรหลายๆ องค์กรหรือบริษัทต่างๆ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ตาม สิ่งที่ทำให้พวกเค้าประสบความสำเร็จได้ที่สำคัญที่สุดก็คือ การมีผู้นำหรือผู้บริหารที่ดีนั่นเองค่ะ “ผู้บริหาร” ก็คือ “ผู้นำ” ของพนักงานในองค์กร

เพราะฉะนั้น คุณสมบัติที่ผู้บริหารที่ดีควรจะมี ประกอบด้วย 1. ตัดสินใจเด็ดขาด 2. มีเป้าหมายชัดเจน 3. รู้จักใช้คน 4. ซื่อสัตย์ 5. สนับสนุนลูกน้อง 6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริหาร หรือเป็นเจ้าของธุรกิจเอง หากคุณมีคุณสมบัติเหล่านี้ คงจะทำให้ประสบความสำเร็จได้ไม่ยากค่ะ

ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆ การเรียนรู้สิ่งใหม่เป็นสิ่งที่ดี คนที่ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆ ย่อมมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา นอกจากจะพัฒนาตนเองอยู่แล้ว ธุรกิจหรือกิจการที่เราทำย่อมมีการพัฒนาตามไปด้วย ซึ่งทำให้เรามีโอกาสในแข่งขันทางธุรกิจกับคนอื่นเขาได้

มีความรับผิดชอบสูง บุคคลที่จะมีคุณสมบัติในการเป็นผู้นำนั้น สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้นั่นคือ ต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านหน้าที่การงานที่เราทำอยู่หรือแม้แต่หน้าที่ทางด้านสังคมหรือครอบครัวก็ตาม เพราะคำว่า “ผู้นำ” นั้น ไม่ได้หมายถึงจะต้องรับผิดชอบแค่เฉพาะเรื่องหน้าที่การงานเท่านั้น แต่ความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่ต้องมีอยู่ในตัวของทุกคน ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดๆ ก็ตาม

และอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ ระเบียบ วินัย และความตรงต่อเวลา หากพูดคำไหนต้องเป็นคำนั้น ไม่ลังเลใจในการกระทำสิ่งใดก็ตาม หากสิ่งที่พูดหรือกระทำลงไปแล้วเกิดความผิดพลาดหรือเสียหาย จะต้องยินดีและพร้อมที่จะรับผิดชอบและแก้ไขกับสถานการณ์นั้นได้อย่างมีสติ

ไม่กลัวอุปสรรค อุปสรรคเป็นเพียงทบทดสอบหนึ่ง ที่ก้าวเข้ามาสู่บทบาทชีวิตของเราเท่านั้น หากเราผ่านบททดสอบนี้ไปได้ ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามคุณจะสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าที่การงาน ทางด้านธุรกิจ หรือแม้แต่ด้านครอบครัวหรือการใช้ชีวิตก็ตาม

“อุปสรรค” ของแต่ละบุคคลที่จะผ่านเข้ามาในแต่ละชีวิตนั้น มันคือสิ่งหนึ่งที่สอนให้เรารู้จักเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหา และเผชิญหน้ากับความยากลำบาก หากเราทุกคนมองเห็นแต่ความสุขสบาย และไม่เคยเผชิญหน้ากับความทุกข์หรืออุปสรรค บุคคลผู้นั้นจะไม่สามารถอยู่และเรียนรู้วิถีชีวิตของการดำรงชีพและจะทำให้คนๆ นั้นอยู่ร่วมกับสังคมในปัจจุบันได้อย่างยากลำบาก เพราะในยุคสมัยนี้เต็มไปด้วยอุปสรรคและปัญหาให้พวกเราทุกคนต้องคอยแก้ไขอยู่เสมอ

ลงมือทำมากกว่าคิด ทุกคนต่างมีความคิดและความฝันได้ด้วยกันทั้งนั้น แต่น้อยคนนักที่จะคิดและ“ลงมือปฏิบัติ” ตามความคิดหรือตามแผนและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทำให้ความคิดหรือเป้าหมายนั้นไม่ก่อให้เกิดความสำเร็จ แต่หากเรารู้จัก คิดแล้วลงมือทำ สิ่งที่ตามมาคือความสำเร็จในทางความคิด ถึงแม้ว่าแผนหรือเป้าหมายที่เราตั้งไว้จะสำเร็จหรือไม่ก็ตาม นั่นคือประสบการที่จะส่งผลดีกับเราในวันข้างหน้า เพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

ชอบความท้าท้าย การดำเนินธุรกิจหรืออาชีพใดก็ตาม อยากให้ทุกท่านพึงคิดไว้เสมอว่า “ความท้าทาย”คือสิ่งที่จะนำพาให้เราก้าวสู่จุดหมายในรูปแบบใหม่ ฉีกกรอบเดิมๆ ที่เราเคยพบเจอ แต่เราจะต้องเดินไปพร้อมกับความไม่ประมาทในการทำธุรกิจ เพราะหากเรานำเอาความท้าทายนี้มาใช้ในทิศทางที่ผิดก็อาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเราได้เช่นกัน

มนุษยสัมพันธ์ คือ การรู้จักเอาใจเขา มาใส่ใจเรา รู้จักเข้าสังคม นอบน้อมต่อผู้ใหญ่หรือรุ่นพี่ เป็นกันเองกับเพื่อนๆ และรู้จักฟังความคิดเห็นของคนอื่น มีมารยาทในการพูด ไม่พูดจาขวานผ่าซาก หรือหักหน้าใคร ควรมีนิสัยร่าเริง พูดจาไพเราะ ทำให้คนที่อยู่ใกล้เคียงรู้สึกดี สร้างมิตรมากกว่าศัตรู หากคุณมีคุณสมบัติในเบื้องต้นที่กล่าวมานี้ และนำมาใช้ในการประกอบธุรกิจจะทำให้การเจรจาติดต่อสำเร็จง่ายขึ้น และจะส่งผลดีต่อธุรกิจของคุณในอนาคตอีกด้วย อีกทั้งคุณยังจะเป็นที่รักและเคารพต่อลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานอีกด้วย

12 ข้อ ที่กล่าวมานี้ คือส่วนหนึ่งในการประกอบธุรกิจเท่านั้น ซึ่งที่จริงแล้วการที่เราจะสามารถทำธุรกิจส่วนตัวหรืออาชีพใดๆ ก็ตามอาจจะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญมากกว่านั้น แต่ 12 สิ่งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากเช่นกัน หากท่านอ่านแล้วลองสำรวจคุณสมบัตินี้ดู ว่ามีข้อไหนที่มีอยู่ในตัวเราบ้างหรือไม่ หากมีอย่างน้อย 5 ข้อ ถือว่าท่านมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจสูงค่ะ

ใส่ความเห็น