4 คำสอนดีๆ ในการเลี้ยงดูบุตรแบบชาวจีน พ่อ แม่ นำไปปรับใช้ได้นะ

 

 

1. เด็กทารก (ขวบปีแรก)

เลี้ยงให้มั่น อย่าปล่อยให้ห่างตัว เป็นช่วงที่ควรโอบกอดให้มากๆ เพื่อให้เด็กรู้สึกอบอุ่นสบายใจที่ได้รับการทนุถนอมและความคุ้มครอง

2. เด็กอ่อน (1-5 ปี)

ปล่อยให้ห่างตัวแต่อย่าปล่อยให้ห่างมือ เป็นช่วงที่เด็กอยากรู้อยากเห็น จึงควรปล่อยให้ห่างตัว แต่ก็ยังต้องคอยให้การปกป้องคุ้มครอง

3. เด็กชาย – หญิง (6- 16 ปี)

ปล่อยให้ห่างมือ แต่อย่าปล่อยให้ห่างสายตาเป็นช่วงที่เด็กเรียนรู้สังคมจากการคบหาเพื่อนฝูง จึงควรปล่อยให้ทำกิจกรรมอย่างมีอิสระ แต่ก็ยังต้องคอยช่วยเฝ้าดู เพื่อไม่ให้พลั้งเผลอเดินผิดเส้นทาง

4. วัยรุ่น (16 ปี – 20 ปีขึ้นไป)

ปล่อยให้ห่างสายตา แต่อย่าปล่อยให้ห่างใจเป็นช่วงที่เด็กมีความคิดเป็นตัวของตัวเอง และกำหนดเส้นทางชีวิตแล้ว พ่อแม่จึงควรปล่อยให้เด็กใช้ชีวิตตามเส้นทางของตน แต่ยังคงเป็นที่พึ่งและที่ยึดเหนี่ยวทางใจ

บทความจาก…… facebook พระอธิการ นพดล กันตสีโล วัดหนองรั้ว

ใส่ความเห็น