ธ.ก.ส ปล่อยสินเชื่อ New Gen Hug กู้ยืมได้ 50,000 ผ่าน LINE

ธนาคาร ธ.ก.ส. ได้เปิดช่องทางลงทะเบียนขอสินเชื่อฟื้นฟูภาคเกษตรจากผลกระทบของโควิด-19 ทั้ง 2 ประเภท

  • สินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด
  • สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ

โดยสามารถขอสินเชื่อได้ โดย ผ่านทาง LINE Official BAAC Family

ลงทะเบียนได้ง่าย ๆ และรอนัดหมายทำสัญญาจากสาขา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2564

ธ.ก.ส. ได้เปิดช่องทางการลงทะเบียนขอสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม New Gen Hug บ้านเกิด และ สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ

ผ่านทาง LINE Official BAAC Family เพื่อความสะดวก ให้กับเกษตรกร ลูกค้าที่สนใจ สามารถขอรับการสนับสนุน สินเชื่อเงินให้กู้ยืม และ ดำเนินการ ตามหลัก การเว้นระยะห่างทางสังคม

สินเชื่อเงินให้กู้ยืม New Gen Hug บ้านเกิด มีวงเงิน รวม 6 หมื่น ล้านบาท

เพื่อใช้เป็นค่าลงทุน หรือ ค่าใช้จ่าย หมุนเวียน ในการทำ การเกษตร หรือ ประกอบ ธุรกิจ การเกษตร ที่อาศัย เทคโนโลยี หรือน วัตกรรม ลักษณะ Smart Farmer ดอกเบี้ย กรณี ค่าใช้จ่าย หมุนเวียน 0% ต่อปี ช่วง 3 เดือนแรก

ตั้งแต่ เดือนที่ 4 ขึ้นไป คิดดอกเบี้ย MRR (6.50% ต่อปี) กรณี ค่าลงทุน ปีที่ 1-3 คิด 4% ต่อปี ปีที่ 4 ขึ้นไป ดอกเบี้ย MRR และ สินเชื่อ พอเพียง เพื่อเลี้ยงชีพ (Sufficient Loan) วงเงินรวม 1 หมื่นล้านบาท เพื่อเป็น ค่าใช้จ่าย หมุนเวียน และ ทำการเกษตร หรือ อาชีพ ที่เกี่ยวกับการเกษตร หรือ อาชีพนอกภาคเกษตร ที่เป็นอาชีพเสริม ที่เพิ่มรายได้ วงเงินให้กู้ยืม รายละ ไม่เกิน 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี ในช่วง 3 เดือนแรก และ เดือนที่ 4 ขึ้นไป คิดดอกเบี้ย MRR สินเชื่อดังกล่าว เพื่อฟื้นฟู ภาคเกษตร หลังสถานการณ์โควิด

เมื่อเข้าสู่การลงทะเบียน ตามช่องทางข้างต้นแล้ว ให้กดเลือกเมนู “ขอ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม New Gen Hug บ้านเกิด หรือ สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ” และกรอกรายละเอียด ตามเมนูที่กำหนด

โดยผู้ที่ลงทะเบียนสามารถเลือกได้ เพียงแค่ หนึ่งโครงการ เมื่อทำการลงทะเบียนสำเร็จ จะได้รับข้อความ แสดงการลงทะเบียนสำเร็จ และ หมายเลขอ้างอิง จากนั้นให้รอรับ นัดหมาย จากสาขา เพื่อทำสัญญา

ในกรณีที่ไม่สามารถ ลงทะเบียน สำเร็จ ลูกค้าสามารถติดต่อไปขอ สินเชื่อ ได้ที่ สาขาใกล้บ้านของท่าน

ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึง 30 มิถุนายน 2564 สามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติม ได้ที่ โทร 02 555 0555

 

ใส่ความเห็น