6 มาตรการจากแบงก์ชาติ แก้วิกฤตโควิด 19 ใครผ่อนบ้าน-ผ่อนรถ ต้องดู

 

6 มาตรการเพิ่มเติมจากแบงก์ชาติ กำหนดขั้นต่ำให้ธนาคารช่วยลูกหนี้ คนที่ผ่อนรถมอเตอร์ไซค์ ได้สิทธิ์พักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยรวม 3 เดือน ส่วนคนที่ผ่อนบ้าน สามารถพักชำระหนี้เงินต้นได้ 3 เดือน

ในวิกฤตโควิด 19 คนทำงานในหลายภาคส่วนต่างได้รับผลกระทบกันรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่มีภาระยังต้องผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ที่ต้องรับภาระหนักกันไม่น้อย ซึ่งทำให้ล่าสุด (25 มีนาคม 2563) ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ออกมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดยไม่มีประวัติค้างหนี้

โดยมาตรการต่าง ๆ มีดังนี้

1. คนที่มีหนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน

– ลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำ จาก 10% เหลือ 5 % ในปี 2563 -2564

– ลดอัตราการผ่อนชำระเป็น 8 % ในปี 2565

– ลดอัตราการผ่อนชำระเป็น 10 % ในปี 2566

นอกจากนี้ ลูกหนี้สามารถแปลงหนี้เป็นสินเชื่อระยะยาวที่ดอกเบี้ยต่ำลงได้

2. คนที่มีหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อนชำระเป็นงวด และสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ

-ให้ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 3 เดือน

-สำหรับผู้ให้บริการอื่น เลือกดำเนินการระหว่าง พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน หรือลดค่างวดเดิมอย่างน้อย 30% เป็นระยะเวลา 6 เดือน

3. สินเชื่อเช่าซื้อ สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ วงเงินไม่เกิน 35,000 บาท และรถทุกประเภท วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท

-ผู้ให้บริการเลือกดำเนินการระหว่าง พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน หรือ พักชำระหนี้เงินต้น (จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย) 6 เดือน

4. ลีสซิ่ง หนี้คงเหลือไม่เกิน 3 ล้านบาท

-ผู้ให้บริการเลือกดำเนินการระหว่าง พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน หรือ พักชำระหนี้เงินต้น (จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย) 6 เดือน

5.สินเชื่อบ้านวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท

– พักชำระหนี้เงินต้น (จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย) 3 เดือน และพิจารณาความเหมาะสมของลูกหนี้แต่ละราย

6.สินเชื่อธุรกิจ SMEs ไม่โครไฟแนนซ์ นาโนไฟแนนซ์ วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท

– พักชำระหนี้เงินต้น (จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย) 3 เดือน และพิจารณาความเหมาะสมของลูกหนี้แต่ละราย

ลูกหนี้ที่เข้ารับความช่วยเหลือตามมาตรการนี้ จะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อเครดิตบูโร ส่วนลูกหนี้ที่ชำระหนี้ตามปกติตามเงื่อนไขเดิม ผู้ให้บริการทางการเงินอาจให้สิทธิพิเศษหรือเงื่อนไขพิเศษอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าว เป็นเพียงการช่วยเหลือในขั้นต่ำเท่านั้น ผู้ให้บริการทางการเงินยังมีมาตรการที่ดีกว่ามาตรการช่วยเหลือขั้นต่ำดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลูกหนี้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่าง อุตสาหกรรมท่องเที่ยว โรงแรม เครื่องบิน ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์และคอลเซ็นเตอร์ของธนาคารต่าง ๆ

ใส่ความเห็น