5 ขั้นตอน ‘รับเงินเที่ยว 1,000 บาท’ ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียน ง่ายนิดเดียวเพียง

ทางกระทรวงนั้นก็ได้มีการเปิดเผยว่าการรับเงินแจก 1,000 บาทพร้อมรายละเอียดนั้นก็จะมีขั้นตอนและรายละเอียดสำคัญประเด็นดังนี้ ขั้นตอนรับเงิน 1,000 บาท

1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตั้งแต่ 23 ก.ย.-15 พ.ย.62 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด

2. จากนั้น คุณจะได้รับ SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียนประมาณ 2 วัน

3. จากนั้น คุณต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อรับสิทธิตามมาตรการ

4. คุณต้องเดินทางท่องเที่ยวและเริ่มใช้สิทธิภายใน 14 วันหลังได้รับ SMS ยืนยัน

5. การชำระเงินจะต้องจ่ายผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่รับชำระเงินด้วยแอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน” ณ จังหวัดที่ระบุไว้ตอนลงทะเบียนเท่านั้น

สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้จะต้องเป็นประชาชนทั่วไปและมีบัตรประชาชนอายุระบุไว้เป็น 18 ปีขึ้นไปนับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องระบุจังหวัดที่จะเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดเดินไม่ใช่จังหวัดที่อยู่บนบัตรประชาชนโดยให้ 1 คนต่อ 1 สิทธิ์และจำกัดเพียงแค่ 10 ล้านคนแรกเท่านั้นและสำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มนั้นจะต้องเป็นอาหารที่ส่วนราชการรับรองส่วนค่าซื้ออาหารท้องถิ่นนั้นจะเป็นสินค้า OTOP และวิสาหกิจชุมชนเท่านั้นหรือเป็นร้านธงฟ้าที่ประชารัฐได้ติดตั้งแอพพลิเคชั่นถุงเงินเอาไว้และสำหรับค่าที่พักนั้นจะต้องเป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมโฮมสเตย์ตามรายชื่อของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สำหรับข้อควรระวังในก็คือหากไม่ได้เดินทางท่องเที่ยว และเริ่มใช้สิทธิ์ภายใน 14 วันก็จะไม่ได้สิทธิ์ครบตามวงเงิน 1,000 บาทโดยจะมีวันที่สิ้นสุดโครงการซึ่งถ้าหากใครไม่ทำตามก็จะตัดสินใจทันที

สำหรับร้านค้า

1. ผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ จะต้องลงทะเบียนกับกรมบัญชีกลางภายใน 3 วัน หลังคณะรัฐมนตรีมีมติมาตรการถึง 13 ก.ย.2562

2. จากนั้น ผู้ประกอบการต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เพื่อรับชำระเงิน และเมื่อได้รับชำระเงินจากลูกค้า ผู้ประกอบการจะได้รับเงิน 1 วันทำการหลังรับชำระเงิน

ใส่ความเห็น