รับเงินบัตรคนจน เดือน สิงหาคม 2562 ค่าอะไร วันที่เท่าไหร่

 

วันที่ 1 สิงหาคม 2562

วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 200-300 บาทต่อเดือน

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)

ค่ารถโดยสารสาธารณะแบ่งเป็น

-ค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาทต่อเดือน (ใช้ชำระค่าโดยสารด้วยระบบ e-Ticket)

-ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน

-ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน

-ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)

วันที่ 9 สิงหาคม 2562

เบี้ยผู้พิการ 200 บาทต่อเดือน

-ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนมีบัตรประจำตัวผู้พิการถูกต้อง

หมายเหตุ : เริ่มแจกวันที่ 9 ของเดือน และไม่เกินในวันที่ 15 ของเดือน

วันที่ 12 สิงหาคม 2562

ค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุ 400 บาทต่อเดือน

-ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป และได้ลงทะเบียนว่าเช่าบ้านอยู่

วันที่ 18 สิงหาคม 2562

ค่าน้ำประปา : ไม่เกิน 100 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน

-ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย

ค่าไฟฟ้า : ไม่เกิน 230 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน

-ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย

วันที่ 21 สิงหาคม 2562

ค่าเดินทางไปรักษาพยาบาล : 1,000 บาท

-ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 65 ปีขึ้นไป ในเดือนกรกฎาคมนี้ (ได้รับเงินครั้งเดียวในเดือนเกิด หากเคยได้รับไปแล้วจะไม่ได้อีก)

บัตรหาย ให้แจ้งความ แล้วไปแจ้งที่ ธ.กรุงไทยเพื่อทำบัตรใหม่ (มีค่าบริการ) บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกดเงินไม่ได้ amt แจ้งว่า ” รหัสไม่ถูกต้อง” ให้ติดต่อ ธ.กรุงไทยเลย ถามตอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร 021092345 วันจันทร์ –วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 น.-17.30 น. อย่าลืมแชร์ต่อให้เพื่อนๆ ทราบด้วย

ขอขอบคุณที่มา : บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ใส่ความเห็น