บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ยอดขายดีมาก จากผลสำรวจสินค้าขายดีในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ

 

กรมการค้าภายใน เผยผลสำรวจสินค้าขายดีในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ พบอาหารแห้ง ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ได้รับความนิยมจากผู้ซื้อมากที่สุด ตามด้วยไข่ไก่ ข้าวสาร ข้าวเหนียว น้ำมันพืช เนื้อสัตว์ โดยพ่อบ้าน แม่บ้านนิยมใช้บริการมากสุด รองลงมาเป็นเกษตรกรและชาวสวน

ส่วนสินค้าที่ร้านค้าอยากได้มาจำหน่าย ข้าวสารนำโด่ง เหตุยอดขายเพิ่มขึ้น ปลื้มช่วยเกษตรกร ผู้ผลิตชุมชนมีรายได้มากขึ้น นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ทำการสำรวจสินค้าที่ขายดีในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐจาก 779 ร้านค้า คิดเป็นร้อยละ 9 ของกลุ่มตัวอย่างรวม 9,000 ราย พบว่า

กลุ่มอาหารแห้ง เช่น ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ได้รับความนิยมจากผู้ซื้อมากที่สุด ร้อยละ 24.17 รองลงมาเป็น ไข่ไก่ ร้อยละ 21.94 ข้าวสาร ข้าวเหนียว ร้อยละ 14.33 น้ำมันพืช ร้อยละ 14.52 เนื้อสัตว์ทุกชนิด ร้อยละ 10.90 ตามลำดับ

โดยกลุ่มลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มพ่อบ้าน แม่บ้าน ร้อยละ 28.04 รองลงมา คือ กลุ่มเกษตรกรและชาวสวน ร้อยละ 24.83 กลุ่มแรงงานและรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 18.05 กลุ่มผู้สูงอายุ ร้อยละ 9.99 นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 6.94 กลุ่มพนักงาน ลูกจ้างเอกชน ร้อยละ 5.29 กลุ่มข้าราชการ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 4.03 และกลุ่มคนพิการ ด้อยโอกาส ร้อยละ 2.83 สำหรับสินค้าที่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ต้องการรับมาจำหน่ายเพิ่ม เพราะเป็นสินค้าที่มียอดขายเพิ่มสูงขึ้น คือ ข้าวสาร มีสัดส่วนมากที่สุด รองลงมา คือ เนื้อสัตว์ น้ำมันพืช ผลไม้ สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ซักผ้า และอาหารสัตว์ เป็นต้น

นายวิชัย กล่าวว่า จากจำนวนยอดขายในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ที่มีอยู่กว่า 6 หมื่นร้าน ยอดขายสินค้าในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐแบบติดตั้งเครื่อง EDC ที่มีตัวเลขล่าสุด 61,973.92 ล้านบาท ส่วนใหญ่กว่าครึ่ง เป็นการซื้อสินค้าเกษตร สินค้าชุมชน

ไม่ว่าจะเป็นข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำพริก กะปิ น้ำปลา ผัก ผลไม้ เช่น หอมแดง กระเทียม มะพร้าว สับปะรด เกษตรแปรรูป สินค้า OTOP ซึ่งแสดงให้เห็นว่าร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เป็นช่องทางการจำหน่ายที่สำคัญให้กับเกษตรกร และผู้ผลิตสินค้าชุมชน

ส่วนร้านค้าแบบใช้แอปพลิเคชัน “ถุงเงินประชารัฐ” พบว่า มียอดการใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ล่าสุดมียอดกว่า 2.4 พันล้านบาท ซึ่งได้ช่วยให้ร้านค้ารายเล็กรายน้อย ร้านค้าในชุมชน ตลาดสด ร้านโชวห่วย รถเร่ แผงลอย ร้านขายอาหารตามสั่ง

อาหารปรุงสำเร็จ มีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้ร้านค้ามีความเข้มแข็ง แต่ยังได้ช่วยเพิ่มทางเลือกในการจับจ่ายใช้สอยให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วย “ปัจจุบัน กรมฯ ยังได้ใช้กลไกของร้านค้าธงฟ้าประชารัฐช่วยในการกระจายสินค้าให้กับเกษตรกรและผู้ผลิตสินค้าชุมชน โดยได้ประสานความร่วมมือกับร้านค้าส่ง ผู้ให้บริการขนส่งโลจิสติกส์

ทำการขนส่งและช่วยกระจายสินค้า ซึ่งแต่เดิมเคยขายอยู่ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง หรือภาคใดภาคหนึ่ง ให้สามารถขายข้ามจังหวัดและข้ามภาคได้ ทำให้รายได้ของเกษตรกรและผู้ผลิตสินค้าชุมชนเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ก็มีสินค้าจำหน่ายหลากหลายขึ้น ทำให้เป็นจุดดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาซื้อสินค้า” นายวิชัยกล่าว

-ขอขอบคุณ prachachat

ใส่ความเห็น