คุณแม่ลูกอ่อน รับเงินสงเคราะห์บุตร 600 บาท รีบลงทะเบียนก่อนหมดเขต

ลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตร 600 บาท

ไม่พลาดข่าวสาร กดแอดไลน์ ติดตามเรา

เพิ่มเพื่อน

นโยบายของรัฐเงินสงเคราะห์บุตร เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 31 พฤษภาคม 62 ที่ผ่านมา แม่ลูกอ่อนรับเงินสงเคราะห์บุตร 600 บาท รีบลงทะเบียนก่อนหมดเขต สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมีบุตร พ่อแม่ได้เฮ รัฐใจดี แจกเงินเลี้ยงเด็ก เดือนละ 600 บาท 31 พ.ค. ถึง 31 ก.ค. 62 (วิธีลงทะเบียน) ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. ถึง 31 ก.ค. 62

รัฐบาล แจกเงินเลี้ยงดูบุตร และเพิ่มวงเงินจากเดิมเดือนละ 400 บาท เป็น เดือนละ 600 บาท จะได้รับตั้งแต่อายุ 0 ถึง 6 ขวบ พม.เปิดให้ลงทะเบียนรับเงินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด วันที่ 31 พ.ค. ถึง 31 ก.ค.2562 คาดมีเด็กเกิดใหม่ได้รับสิทธิ์กว่า 1.5 ล้านคน คุณแม่ท่านใดเข้าเงื่อนไขรีบไปลงทะเบียนด่วนก่อนหมดเขต วันที่ 31 กรกฎาคม 62 นี้

จากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตั้งแต่ 0 ถึง 6 ขวบ เดือนละ 600 บาท และขยายฐานรายได้จากเดิม 36,000 บาท เป็นไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562

ล่าสุดนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวง (พม.) เป็นประธานการแถลงข่าวโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดว่า จะเปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 31 พ.ค. ถึง 31 ก.ค.2562 โดยมีผู้แทนกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) เข้าร่วม โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ได้ดำเนินการปรับปรุงระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินให้สอดรับกับมติ ครม. พร้อมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการให้รองรับกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 

 

ปัจจุบันมีผู้ได้รับสิทธิ์ไปแล้ว 600,000 คน คาดว่าการขยายฐานรายได้ครอบครัวจะทำให้มีเด็กได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้นเป็น 1,500,000 คน ใช้งบประมาณ 10,400 ล้านบาททั้งนี้ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พม.ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ยื่นคำร้องขอรับเงินอุดหนุน การตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิ์ และการติดตามความก้าวหน้ากลุ่มเป้าหมาย โดยผู้มีสิทธิ์ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ในส่วนภูมิภาคให้ยื่นคำร้องได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เด็กอาศัยอยู่

ปัจจุบันมีผู้ได้รับสิทธิ์ไปแล้ว 600,000 คน คาดว่าการขยายฐานรายได้ครอบครัวจะทำให้มีเด็กได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้นเป็น 1,500,000 คน ใช้งบประมาณ 10,400 ล้านบาททั้งนี้ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พม.ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ยื่นคำร้องขอรับเงินอุดหนุน การตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิ์ และการติดตามความก้าวหน้ากลุ่มเป้าหมาย

 

การยื่นขอสิทธิ์

โดยผู้มีสิทธิ์ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ในส่วนภูมิภาคให้ยื่นคำร้องได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เด็กอาศัยอยู่

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด คาดว่าจะสามารถจัดสรรเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ได้ภายในเดือน ก.ค.นี้ ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขก็มีการติดตามพัฒนาการของเด็กอย่างต่อเนื่อง

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. ถึง 31 ก.ค. 62 ที่ สำนักงานเขต หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

ขอบคุณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

ไม่พลาดข่าวสาร กดแอดไลน์ ติดตามเรา

เพิ่มเพื่อน

ใส่ความเห็น