ไม่ว่าคุณ จะรวย แค่ไหน ก็อย่าดูถูกคนอื่น ต่อให้ลำบาก ก็ต้อง เป็นคนดี

 

การมีอำนาจ หรือแม้แต่คน คนนึงจะมีวาสนาดีนั้น สา ม า ร ถเกิดขึ้นได้ทุกคน

ถึงแม้อย่างนั้นก็จะใช่ จะรักษษกันไว้ได้ตลอด เราทุกคนเกิดมาต้นทุนไม่เท่ากัน

บางคนเกิดมามีเงิน มีทองกองตั้งแต่เกิดมากมาย บางคนเกิดมาแทบไม่มีอะไรเลย

แต่สิ่งที่ทุกคนล้วนเกิดมา แล้วมีเท่ากันนั้นคือ ความคิด

ต่อให้รวยแค่ไหน ก็อย่ าดู ถู ก คนอื่น ต่อให้ จ น แค่ไหนก็อย่ า โ ก ง เขากิน

ต่อให้จนเป็นหนี้ ก็ต้องหาทางจ่ายคืน

ถึงเป้นหนี้ก็ต้องชดใช้คืน

ต่อให้ รวยก็อย่าได้ข่มเหง ผู้คนเหมือนไร้ ซึ่งมโนธรรม

ต่อให้ลำบาก ก็ต้องเป็นคนดี

ต่อให้ ทุ ก ข์ ก็ อย่าทิ้งคุณธรรม

ต่อให้ใคร หลอกใช้ รู้อยู่ แก่ใจก็พอไม่จำเป็นต้องป่าวประกาศ

ต่อให้ใครดูแคลนรู้อยู่ แก่ใจก็พอไม่จำเป็นต้อง โ กรธ

ต่อคนที่มีพระคุณ รู้ระลึกอยู่ในใจ อ ย่ า เ น ร คุ ณ

ต่อคนที่เคารพนับถือ รู้ยกย่องอยู่ในใจอย่ า ทำ ลาย

อยู่กับมิตร จริงใจให้กันมากหน่อย

อยู่กับเพื่อนร่วมงาน ความอิจฉา …..ลดให้มากหน่อย

อยู่กับเจ้านาย เพิ่มความเคารพ ลดการปร ะจบสอพ ล อ

อยู่กับลูกน้อง เพิ่มการชี้แนะ ลดการดูถูกดูแคลน

ย ามปกติต้องรู้อดทนและมีความจริงใจ เมื่อใดที่เจออุปสรรค จึงมีคนอย ากยื่นมาเข้ามาช่วยเหลือ

ทิ้งอะไรก็ทิ้งได้ อย่าทิ้งมโนธรรม

ทิ้งอะไรก็ทิ้งได้ อย่า ทิ้งความมุ่งมั่น

ต่อให้ จน ก็อย่าเป็น มิจฉาชีพ

ต่อให้ ย า ก ก็อย่ าขายเพื่อน

ต่อให้ ทุ ก ข์ก็อย่ าทำผิดกฏหมาย

ต่อให้เหนื่อยก็อย่าผลักปัดภาระหน้าที่

มีวาสนาอย่า เสพสิ้น เสพสิ้น ทุ ก ข์ เกิด

มีอำนาจอย่ าใช้หมด หมด อำ นาจ จะ ถู ก เ อ า คืน

วาสนาคงอยู่เพราะรู้ถนอมรักษา อำ นาจ คงอยู่เพราะรู้อ่อนน้อม

อำ นาจ และวาสนาในโลก เกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่ใช่ว่าทุกคนจะรู้รักษา เกิดง่ายคงไว้ย าก หากสิ้นความดี! เป็นคนได้เพราะใจสูง

อย่ า ทำอะไรที่ต้องละ อาย แ ก่ ใจ ตอนนี้ไม่ ละ อ าย วันหนึ่งจะรู้สึก เ สี ย ใจไปตลอดชีวิต

ใส่ความเห็น